هبه، نذروات و کمک‌های مردمی

abt
home-1_section_01_1

گروه جهادی راه کربلا

حضور جوانان مؤمن و متشرع در مناطق روستایی و محروم، مظهر مجسم آیه قرآن و دعوت عملی مردم به اسلام و انقلاب است.
شما سفیران «کار و تلاش و خدمت و مجاهدت» در مناطق مختلف کشور هستند و این فواید بزرگ، اثبات می‌کند که جریان عظیم بسیج سازندگی را باید حفظ و تقویت کرد. …
حضرت آیت الله خامنه‌ای

0دوره

سفرهای جهادی

0سال

قــدمت جهادی

0روستا

فعــالیت عمــرانی

0نفر

فعالیت فرهنگی

800نفر

محرومیت زدایی

500نفر

فعالیت پزشکی

فیلم‌ها و نماهنگ

نماهنگ‌های گروه جهادی راه کربلا که به همت کارگروه‌های ورزشی و عمرانی و … تهیه گردیده است.

کارگروه‌های جهادی

ورزشی

عمرانی

علمی و آموزشی

فرهنگی خواهران

فرهنگی

پزشکی

جهادی نوشت